Μέτρηση αρτηριακής πίεσης. Πιστοποιημένα πιεσόμετρα

Κατευθυντήριες Οδηγίες

Κατευθυντήριες Οδηγίες Υπέρτασης ESC-ESH 2018 

Κατευθυντήριες οδηγίες ESC-ESH 2018 για τη διαχείριση της αρτηριακής υπέρτασης 

////////////

1. Κατευθυντήριες Οδηγίες Υπέρτασης
2008 – Ευρωπαική Εταιρεία Υπέρτασης Υπέρταση και μετρήσεις στο σπίτι 
2009 – Ευρωπαική εταιρεία υπέρτασης υπέρταση και μεταβολικό σύνδρομο 
2011 – Ινστιτουτο Υγείας Βρετανίας NICE Κατευθυντήριες Οδηγίες 
2013 – Ευρωπαική Εταιρεία Υπέρτασης και Ευρωπαική Εταιρεία Καρδιολογίας Κατευθυντήριες Οδηγίες 
2013 – Ευρωπαική Εταιρεία Υπέρτασης και Ευρωπαική Εταιρεία Καρδιολογίας Κατευθυντήριες Οδηγίες 
2013 – Ευρωπαική Εταιρεία Υπέρτασης Κατευθυντήριες οδηγίες Σημαντικά Μηνύματα 
2014 – WHO Κατευθυντήριες Οδηγίες 
2014 – Εθνική Ομάδα Αμερικής JNC-8 Κατευθυντήριες Οδηγίες 
2015 – Καναδικό Ινστιτούτο Υγείας Κατευθυντήριες οδηγίες υπέρτασης 

2. Κατευθυντήριες Οδηγίες 24ωρης Καταγραφής
2014 – Ευρωπαικη Εταιρεία Υπέρτασης 24ωρη καταγραφή πίεσης 
2014 – Ευρωπαικη Εταιρεία Υπέρτασης 24ωρη καταγραφή πίεσης 

3. Κατευθυντήριες Οδηγίες Υπέρτασης στα παιδιά
2009 – Ευρωπαική Εταιρεία Υπέρτασης Παιδιατρική Υπέρταση 
2016 – Ευρωπαική Εταιρεία Υπέρτασης Παιδιατρική Υπέρταση 

4. Κατευθυντήριες Οδηγίες Υπέρτασης στην εγκυμοσύνη
2010 – Ινστιτουτο Υγείας Βρετανίας NICE Υπέρταση και Εγκυμοσύνη 
2011 – WHO Υπέρταση και εγκυμοσύνη 
2011 – Ευρωπαική Εταιρεία Καρδιολογίας Υπέρταση και Εγκυμοσύνη 
2011 – Ινστιτούτο Υγείας της Βρετανιας NICE Υπέρταση και Εγκυμοσύνη 
2013 – Αμερικανικό κολλέγιο μαιευτήρων Υπέρταση και εγκυμοσύνη 
2013 – Τμήμα υγείας Νέας Υόρκης Υπέρταση και εγκυμοσύνη 
2014 – Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων Υπέρταση και Εγκυμοσύνη 
2016 – Τμήμα υγείας Αυστραλίας Υπέρταση και Εγκυμοσύνη 

5. Κατευθυντήριες Οδηγίες Υπέρτασης και περιφερική αρτηριακή νόσος
2011 – Αμερικανική Εταιρεία Καρδιολογίας Υπέρταση και Περιφερική Νόσος 

6. Κατευθυντήριες Οδηγίες Υπέρτασης και νεφρική νόσος
2012 – Διεθνής Εταιρεία Νεφρολογίας KDIGO Υπέρταση και Νεφρική Νόσος 

7. Κατευθυντήριες Οδηγίες Υπέρτασης και υπνική άπνοια
2013 – Ευρωπαική Εταιρεία Υπέρτασης και Ευρωπαική Πνευμονολογική Εταιρεία Υπέρταση και υπνική άπνοια 

Κοινοποίηση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *